poniedziałek, 30 maja 2016

Jakie materiały stosować do postawienia domu pasywnego?

Dom pasywny jest to budynek, w którym za pomocą szeregu rozwiązań technologicznych zminimalizowane jest roczne zapotrzebowanie na energię. Wynosi ono standardowo poniżej 15 kWh/(m²/rok). Dla porównania zużycie energii w standardowym, nowo zbudowanym budynku jednorodzinnym wynosi przynajmniej 70 kWh/(m²/rok), natomiast w domu sprzed kilku dekad może ono wynosić nawet powyżej 200 kWh/(m²/rok). Aby zużycie energii w domu było zredukowane do poziomu domu pasywnego, jak w projekcie domu Murator PC153 Postępowy (pasywny) należy wyposażyć go w pompę ciepła do ogrzewania i system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który zapewni wymianę powietrza w domu nie powodując start energii cieplnej. Dodatkowo warto jest zainstalować kolektory słoneczne, które pozwolą pozyskać energię do podgrzania wody użytkowej w domu.


                                            Projekt domu Murator PC153 Postępowy (pasywny)

Forma budynku pasywnego a aspekty jego izolacyjności

Oprócz instalacji zastosowanych w budynku pasywnym, istotna z punktu widzenia konsumpcji energii jest również jego forma architektoniczna. Dom pasywny powinien mieć prostą, zwartą bryłę, czyli jak najmniej załamań ścian i jak najmniej połaci dachu, przez które ciepło będzie przenikało z budynku. Ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne jest istotnym warunkiem, który należy spełnić, by ograniczyć jego zużycie energii. Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiednie rozmieszczenie okien na elewacji budynku pasywnego. Należy stosować jak najwięcej przeszkleń od strony południowej w celu pozyskania pasywnych zysków solarnych. Od strony północnej należy natomiast unikać umieszczania okien, gdyż przyczynią się one do znacznych strat ciepła. 

 
                                           Projekt domu Murator PC153 Postępowy (pasywny)


Wpływ doboru materiałów na przenikanie ciepła przez przegrody

Aspekt izolacyjności budynku w znaczącej mierze zależny jest od technologii wykonania jego przegród zewnętrznych, czyli ścian zewnętrznych, dachu i podłogi na gruncie. Elementy te mają bezpośredni kontakt z zimnym powietrzem otaczającym budynek od zewnątrz, dlatego powinny odznaczać się o niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Współczynnik (oznaczany literą U) informuje o tym ile ciepła przepłynie przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Im mniejsza jest jego wartość, tym lepsza izolacyjność przegrody. W budynku pasywnym wartość współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne nie powinna wynosić więcej niż 0,15 W/(m2.K). Aby osiągnąć tak wysoki stopień izolacyjności przegrody, należy zastosować warstwę izolacji termicznej ze styropianu lub wełny  mineralnej o grubości przynajmniej 25 - 30 cm, czyli mniej więcej dwukrotnie grubszą niż w przypadku domów standardowych. Ścianę można zaizolować od zewnątrz, bądź po obu jej stronach, stosując przykładowo 10 cm izolacji od strony wewnętrznej i 20 od zewnątrz. Oprócz zastosowanych materiałów i ich parametrów bardzo istotna jest również jakość wykonania prac budowlanych. Izolacja termiczna budynku powinna być poprowadzona w sposób ciągły w celu uniknięcia powstawania nieszczelności i mostków termicznych.


                                                                            Projekt domu Pireus Pasywny 3 LDP03

Dom pasywny jest inwestycją wysoko opłacalną, gdyż jego eksploatacja więżę się z minimalnymi startami energii, a co za tym idzie znacznie zredukowanymi kosztami utrzymania budynku. Zarówno jednak projekt jak i wykonanie domu pasywnego stanowią nie lada wyzwanie, ponieważ należy uwzględnić bardzo wiele czynników i parametrów wpływających na zużycie energii. Dobór odpowiednich materiałów i solidne wykonanie budynku są jednymi z kluczowych aspektów inwestycji, dlatego jej powodzenie jest w dużej mierze od nich zależne.

Źródło: extradom.pl

niedziela, 17 kwietnia 2016

Rekuperacja w domu pasywnym

Dom pasywny jest to obiekt, w którym za pomocą szeregu rozwiązań technologicznych zminimalizowane jest zapotrzebowanie na energię. Wynosi ono standardowo poniżej 15 kWh/(m²/rok), czyli jest około ośmiokrotnie mniejsze w stosunku do standardowych domów, które zużywają rocznie nawet 120 kWh/(m²/rok). By osiągnąć tak niskie wartości rocznego zużycia energii dom musi wykazywać się szczególną izolacyjnością – grubą warstwą izolacji wszystkich przegród zewnętrznych i eliminacją mostków termicznych. W tego typu budynku minimalizuje się liczbę otworów okiennych od strony północnej lub rezygnuje z nich kompletnie, otwiera się natomiast budynek na stronę południową w celu pozyskania pasywnych zysków solarnych. Bardzo ważnym aspektem są w tym przypadku również odpowiednie instalacje, jak kolektory słoneczne służące do nagrzewania wody czy pompy ciepła do ogrzewania budynku. Decydując się na projekt domu pasywnego należy odpowiednio zaprojektować również system wentylacji.

                                                              Projekt domu Lipińscy Dom Pasywny 1 (LDP01)

Wentylacja w domu pasywnym

W domu pasywnym nie można zastosować tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej – naturalnej wymiany powietrza poprzez kanały wentylacyjne, wspomagane wietrzeniem przez okna czy wywietrznikami okiennymi. Takiego rodzaju wymiana zużytego powietrza na nowe jest niekontrolowana i prowadzi do znacznych strat ciepła w budynku, gdyż powietrze napływające do niego poza okresem letnim ma znacznie niższą temperaturę. W efekcie trzeba zużyć dodatkową ilość energii, by zapewnić komfort cieplny wewnątrz budynku. Aby temu zapobiec stosuje się natomiast wentylację mechaniczną – w pełni kontrolowaną i napędzaną odpowiednimi urządzeniami wymianę zużytego powietrza z wnętrza budynku na powietrze świeże. By zapobiec stratom ciepła, instalację wspomaga się systemem rekuperacji, pozwalającym na odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego z budynku.
                                                                                       Źródło: extradom.pl

Istota rekuperacji

System wentylacji mechanicznej z rekuperacją polega na tym, że świeże powietrze z zewnątrz budynku doprowadzane jest do niego przez odpowiednią instalację, a następnie przechodzi przez wymiennik ciepła w rekuperatorze, w którego kanalikach ogrzewa się od powietrza usuwanego. Następnie trafia ono do pomieszczeń stałego użytku, takich jak salon, biuro czy pokój dziecięcy. Powietrze odprowadza się natomiast z pomieszczeń, w których nasycone jest parą wodną i narażone na zapachy – łazienka oraz kuchnia. Dlatego w budynkach wyposażonych w system wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła montuje się przewody wywiewne i nawiewne. Jako że następuje wymiana energii cieplnej między powietrzem wywiewanym a nawiewanym, w pomieszczeniu utrzymuje się stała temperatura, co pozytywnie wpływa na komfort cieplny, tak istotny dla zdrowia i dobrego samopoczucia domowników. Ważnym, wręcz kluczowym aspektem jest również pozbywanie się z pomieszczenia dwutlenku węgla, pyłów i namiaru pary wodnej i zastępowania ich świeżym, nasyconym tlenem, powietrzem.

                                                               Projekt domu Pietrus II Pasywny 3a (LDP03a)

Instalacja systemu wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła jest warunkiem koniecznym jaki należy spełnić, by wznoszony budynek mógł być określony mianem budynku pasywnego. Oczywiście nie jest to jedyny warunek, jednak jeden z kluczowych. Wyposażony w tego typu instalację budynek pasywny przyniesie użytkownikom wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejszone zużycie energii przyczyni się do znacznych oszczędności eksploatacyjnych. Warto wspomnieć tutaj również o neutralności tego typu budownictwa dla środowiska. Ponadto wentylacja mechaniczna wyposażona w rekuperację będzie dostarczała do budynku optymalne ilości świeżego, ogrzanego powietrza, przyczyniając się do dobrego samopoczucia mieszkańców.

Źródło: Extradom

niedziela, 13 marca 2016

Dlaczego warto zdecydować się na dom pasywny?

We współczesnym budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na efektywność energetyczną wznoszonych obiektów. Oznacza to, że nowoczesne budynki powinny nie tylko być minimalistyczne i estetyczne, ale też zużywać możliwie jak najmniej energii. Głównie chodzi tu o energię potrzebną na ogrzewanie. By ograniczyć jej zużycie projekty domów pasywnych należy planować w taki sposób, by nie generowały znacznych strat ciepła. W tym celu dom musi być szczelny i dobrze zaizolowany. Duże znaczenie ma również charakter bryły, rozmieszczenie jego przeszkleń oraz instalacje w jakie jest wyposażony.

Projekt domu Espoo Pasywny 4 (LDP04)


Cechy domu pasywnego

Dom dobrze zaizolowany to dom, którego przegrody zewnętrzne (od fundamentów, poprzez ściany, po dach) pokryte są grubą, kilkudziesięciocentymetrową warstwą izolacji termicznej. Bardzo ważne jest również odpowiednie zaprojektowanie i wykonane detali architektonicznych w taki sposób, by uniknąć mostków termicznych dookoła ram okiennych i przy połączeniu płyty balkonowej ze ścianą zewnętrzną. W domu pasywnym należy stosować znaczne przeszklenia od strony południowej, które pozwolą na pozyskanie pasywnych zysków solarnych. Unikać należy natomiast okien od strony północnej, które prowadzą do strat ciepła. Dom w technologii pasywnej powinien być wyposażony w system pomp ciepła do ogrzania budynku i system wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła. Dodatkowo powinien mieć zamontowane kolektory słoneczne do nagrzewania wody.

Projekt domu Lipińscy Dom Pasywny 2 (LDP02)


Zyski wynikające z inwestycji

Dom pasywny to dom który zużywa nie więcej niż 15 kWh/(m²/rok). Dla porównania przeciętny współczesny dom zużywa 70 kWh/(m²/rok), natomiast do funkcjonowania domu sprzed kilkunastu lat czy kilku dekad potrzeba często nawet ok. 200 kWh/(m²/rok). Oszczędności wynikających z utrzymania domu nie trzeba zatem długo tłumaczyć – koszty eksploatacyjne domu pasywnego są kilkukrotnie razy mniejsze niż w przypadku tradycyjnego budynku. Warto jednak wspomnieć także o komforcie użytkowania domu pasywnego. Jego użytkownicy będą cieszyć się komfortem cieplnym oraz świeżym powietrzem pozyskanym bez potrzeby wyziębiania pomieszczeń dzięki systemowi wentylacji grawitacyjnej.

Poza wyżej wymienionymi korzyściami jest jeszcze jeden znaczący atut inwestycji w dom pasywny. Otóż istnieje rządowy program dofinansowania tego typu technologii. Jako że członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje nas do propagowania budownictwa energooszczędnego i proekologicznego, rząd zainwestował 300 mln złotych w dofinansowanie domów energooszczędnych i pasywnych. Każdy kto zdecyduje się na tego typu inwestycję i przeprowadzi ją z powodzeniem może dostać dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Będzie ono polegało na częściowej spłacie kredytu bankowego zaciągniętego na poczet inwestycji w formie jednorazowej wpłaty przekazanej na konto bankowe wnioskodawcy. Podczas trwania inwestycji i po jej zakończeniu obiekt będzie musiał zostać zweryfikowany pod względem zgodności z wytycznymi przez specjalistę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli budynek będzie odpowiadał ustalonym standardom, inwestor otrzyma zgodę na dofinansowanie.


Projekt domu Murator PC312 Dla pokoleń (pasywny)

Dom pasywny to inwestycja nie tylko opłacalna, ale również proekologiczna. Zużywając mniej energii chronimy zasoby naturalne i przyczyniamy się do ograniczenia produkcji zanieczyszczeń, zatem dbamy o nasze środowisko naturalne. Dom pasywny to budynek, którego użytkownicy nie tylko cieszą się oszczędnościami pod względem finansowym, ale również sprzyjającym klimatem wewnętrznym – optymalną temperaturą i świeżym powietrzem.

Źródło: www.extradom.pl

niedziela, 21 czerwca 2015

The Value of Energy Efficiency - czyli rzecz o efektywności energetycznej.

Witam serdecznie po krótkiej przerwie "w blogowaniu". Dziękuję za wiele ciepłych komentarzy dotyczących mojej pracy blogerskiej. Miło wiedzieć, że ponad trzyletnia praca jest doceniana przez czytelników. Korzystając z okazji pragnę się podzielić jedną z wiadomości, którą otrzymałem niedawno od Pana Piotra:

Witam serdecznie Z dużą przyjemnością czytam Państwa bloga,gratuluję!.Planuje wybudowanie domu pasywnego jednakże bank wymaga ode mnie  biznesplanu,stąd moja prośba o wskazanie publikacji,www, ktorymi mógłbym się posłużyć nie naruszając  przy tym praw autorskich.
Z gory dziękuje za pomoc.

Dla wszystkich czytelników mojego bloga wrzucam interesujący materiał video opublikowany przez TEDEX pt.: "The Value of Energy Efficiency". Efektywność energetyczna jest tematem na czasie. Warto się zgłębić to zagadnienie.


wtorek, 24 marca 2015

Energooszczędność budynku wymaga kompleksowego podejścia

Wiele się pisze i mówi o energooszczędności budynków. W naszym społeczeństwie wzrasta świadomość korzyści wynikających z inwestowania w budownictwo energooszczędne. Powstają projekty domów energooszczędnych, domów pasywnych, domów o bilansie zeroenergetycznym. W istniejących budynkach przeprowadza się tzw. termomodernizacje, nastawione na zwiększenie energooszczędności obiektów.


Myśląc zarówno o zbudowaniu nowego budynku w standardzie energooszczędnym lub pasywnym, jak również o zwiększeniu energooszczędności posiadanego budynku, warto zastosować kompleksowe podejście do tematu. Oznacza ono uwzględnienie danego budynku (projektowanego lub termomodernizowanego) z punktu widzenia architekta, konstruktora, instalatora.

O ile w projektowanych budynkach współpraca między "branżami" istnieje, o tyle w przypadku termomodernizacji różnie z tym bywa. Z moich obserwacji wynika, że większość inwestorów podejmuje działania "energooszczędne" na chybił - trafił, bez przemyślenia i analizy tematu z uwzględnieniem "kompleksowego podejścia". W bilansie energetycznym budynku nie uwzględniają odpowiedniej izolacyjności przegród (ściany, strop, podłoga na gruncie, itd.), odpowiedniej instalacji grzewczej, wentylacji, itp. Sami ustalają co chcę mieć zrobione, dopierając wykonawców do konkretnych prac. Często prowadzi to do chybionych decyzji inwestycyjnych. Bo na przykład skąd wiadomo, dlaczego do ocieplenia budynku wystarczy styropian o grubości 5 cm, 10 cm lub 15 cm? Pewien krakowskie inwestor postanowił ocieplić swój dom. Sprowadził "fachowca". A ten na pytanie "ile dać styropianu?"  Odpowiedział "Jedni dają 5 cm, inni 10 cm, inni zaś jeszcze więcej. Damy tyle styropianu, ile sobie Pan zażyczy." Opisałem autentyczną historię, która miała miejsce nie tak dawno temu.

Poniżej jako dygresję wrzucam zdjęcie zrobione przeze mnie przed dwoma laty. Przedstawia ono przykład nieprawidłowo wykonywanego ocieplenia budynku mieszkalnego przy użyciu styropianu. O prawidłowo wykonywanym ociepleniu napiszę niebawem na blogu Dobre Remonty. Zapraszam!Biorąc powyższe pod uwagę, proponuję rozważyć zaangażowanie inżyniera budownictwa, który opracuje biznes plan inwestycji (audyt energetyczny) i będzie czuwał nad realizacją inwestycji. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie w jedną kompleksową usługę doradztwa inżynierskiego i wykonawstwa działań termomodernizacyjnych, obejmujących wszystkie "newralgiczne" miejsca, tj. przegrody, instalację grzewczą, itd. Takie podejście umożliwi nam zrealizowanie właściwych działań inwestycyjnych i zaoszczędzenie środków finansowych.

niedziela, 22 marca 2015

Wielcy polscy architekci i inżynierowe - cz. 1 Ralph Modjeski

Do rozpoczęcia cyklu wpisów poświęconych wielkim polskim architektom i inżynierom zainspirował mnie poprzedni wpis na blogu, poświęcony sylwetce Frei Paul Otto. My, Polacy mamy wielu wspaniałych rodaków, których osiągnięciami możemy się szczycić i być z nich dumni. Pierwszy wpis dedykują Rudolfowi Modrzejewskiemu, synowi wielkiej Heleny Modrzejewskiej. 


Ralph Modjeski, źródło: Wikipedia

Rudolf przyszedł na świat w ówczesnej Galicji w 1861 r. jako syn Gustava Sinnmayer Modrzejewskiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. W 1876 roku wraz z matką wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmienili trudne do wymówienia polskie nazwisko z Modrzejewski na Modjeski. W tej sposób Rudolf stał się Ralphem Modjeski. Wkrótce wrócił do Europy, by podjąć studia w paryskiej l’Ecole des Ponts et Chaussées (Szkoła Dróg i Mostów). Po powrocie do USA podjął pracę w zawodzie pod kierunkiem George’a Morisona. Założył też rodzinę, był ojcem trójki dzieci.

W 1893 Ralph postanawia się usamodzielnić. Wraz z Frankiem Mastersem tworzy biuro projektowe Modjeski & Masters. Jako ciekawostkę warto podać, że założone przez nich biuro projektowe nadal istnieje i w tym roku obchodzi 122 istnienia!!! W tym czasie firma przeszła długą drogę - od małego, lokalnego biura projektowego do wielkiej firmy lokującej się w pierwszej trójce najlepszych na świecie biur projektujących mosty. Link do strony firmy znajdziesz tutaj: Modjeski & Masters.

 Blue Water Bridge, źródło: Wikipedia

Rok 1893 roku rozpoczął się najlepszy okres w życiu zawodowym Modjeskiego. Aż do swojej śmierci w 1940 był zaangażowany w realizację wielkich projektów mostowych swoich czasów. Zbudował blisko 40 mostów na największych rzekach Ameryki Północnej. Do najciekawszych projektów należą: Quebec Railway w Kanadzie, Benjamin Franklin Bridge w Filadelfii, Ambassador Bridge w Detroit, San Francisco-Oakland Bay Bridge oraz Blue Water Bridge, most rozpinający się między USA i Kanadą. Jako ciekawostkę podam, że uczeń Modjeskiego Joseph B. Strauss zaprojektował znany na całym świecie most Golden Gate w San Francisco.

Ralph Modjeski wprowadził szereg innowacji w budownictwie mostów. Wśród nich znalazły zastosowanie w mostownictwie na wielką skalę betonu i stali krzemowej. Jako pierwszy opracował i stosował metodę badania mostów wiszących z uwzględnieniem stanów deformacji. Zyskał także uznanie jako wybitny konstruktor mostów wiszących.

Jeden wpis na przedstawienie sylwetki tak wybitnego rodaka, to za mało. Zachęcam do poszperania w Internecie i bibliotece.

czwartek, 12 marca 2015

Odszedł wielki architekt Frei Paul Otto

W dniu 9 marca br. mając 90 lat odszedł Frei Paul Otto. Był jednym z najwybitniejszych architektów naszych czasów. Aż do śmierci Otto pozostał aktywny jako architekt i inżynier. Sylwetce Frei Otto warto poświęcić kilka słów.

Źródło: wikipedia.

Otto specjalizował się w lekkich konstrukcjach rozciągających i membranowych. Miał pionierskie osiągnięcia w matematyce strukturalnej i inżynierii lądowej. Aż do przejścia na emeryturę był profesorem na  Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie założył Instytut lekkich konstrukcji i stał na czele instytutu. Wśród jego głównych prac są zachodnio niemiecki pawilon na Expo w Montrealu w 1967 i dach hali olimpijskiej w Monachium 1972.

Jako architekt i konsultant był aktywny na bliskim wschodzie, gdzie opracował wiele projektów, w tym między innymi budynek klubu dyplomatycznego w Arabii Saudyjskiej. Uczestniczył także w pracach nad upamiętnieniem ofiar zamachu terrorystycznego z 11 września 2001 r. na World Trade Center. Otto zaproponował dwa ślady budynków World Trade Center pokryte wodą, otoczone drzewami.

W 2015 r. Frei Paul Otto został laureatem nagrody Pritzkera za całokształt twórczości. Nagroda Pritzkera jest uważana za najważniejsze wyróżnienie na świecie dla architektów. Niestety nie zdążył jej odebrać. Więcej informacji na stronie: http://freiotto.com/