wtorek, 11 września 2012

Konsultacje wymagań technicznych dla programu dopłat do domów energooszczędnych


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje nowy program wsparcia budownictwa energooszczędnego. Jego głównym celem jest stworzenie impulsu do rozwoju budownictwa o niskim zużyciu energii w Polsce.

Wsparcie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę domu lub zakup domu lub mieszkania od dewelopera i będzie skierowane do osób fizycznych. Podstawą uzyskania dopłaty będzie przedstawienie w banku projektu budowlanego zweryfikowanego pod kątem spełnienia wymogów programu oraz pozytywny wynik badania powykonawczego budynku. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od osiągniętego standardu energetycznego wyrażonego wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji.

Kluczowym elementem programu jest zdefiniowanie minimalnych wymagań technicznych dla osiągnięcia pożądanego standardu energetycznego oraz określenie procedury weryfikacji projektu budowlanego i badania powykonawczego wykonanego budynku. Celem NFOŚiGW jest stworzenie instrumentu, który będzie wspierał budynki rzeczywiście energooszczędne. Opracowanie tych wytycznych zostało zlecone firmie zewnętrznej: Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. W celu jak najlepszego dopasowania instrumentu do wymagań rynku budowlanego w Polsce przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje zaproponowanych przez KAPE S.A. wytycznych.

Do pobrania dla zainteresowanych:

Źródło: 
http://www.reo.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/