wtorek, 23 października 2012

Zbyt mało budujemy budynków energooszczędnych


Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010 r. projektowanie i budowanie domów efektywnych energetycznie stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w kraju od 2020 r. Tymczasem zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal forsal.pl, tylko 6 proc. polskich domów jest energooszczędnych. Nadal brakuje w Polsce energooszczędnych domów. Aż 94 proc. inwestycji nie ma podstawowych rozwiązań, które mogłyby obniżyć koszty ich utrzymania. 

Obecnie na polskim rynku prawidłowo zaprojektowany i wybudowany budynek energooszczędny kosztuje średnio około 10% więcej niż budynek tradycyjny. Zwiększony koszt realizacji inwestycji wynika z zastosowanych materiałów i technologii zwiększających energooszczędność obiektu. Istotnym elementem budynku energooszczędnego są instalacje grzewcze wykorzystywane do ogrzewania, np. kolektory słoneczne. Należy się spodziewać, iż w miarę wzrostu popularności budownictwa energooszczędnego koszt  budowy powinny się znacznie zmniejszyć.

środa, 3 października 2012

Ruszają dopłaty dla budujących domy energooszczędne i pasywne


Zapowiadany od kilku miesięcy program dopłat do domów energooszczędnych stał się faktem. W dniu 26 września br. Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Program przewiduje jednorazowe bezzwrotne dofinansowanie do budowy domu pasywnego w wysokości do 50 tysięcy złotych brutto oraz w wysokości 30 tysięcy złotych brutto do domu energooszczędnego. Natomiast dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych wynosi do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych do 11 tys. złotych brutto.

Program rusza od 2013 roku i będzie realizowany do 2018 roku. W tym okresie Fundusz wesprze indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł. Dofinansowane zostaną budowa lub zakup domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. Dotacja skierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby
1. Dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny.
2. Dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

Na takie wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy tzw. systemem gospodarczym.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Program będzie realizowany przy współpracy z sektorem bankowym. Wystarczy zgłosić się do jednego z banków, które będą współpracowały z Funduszem. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w  postaci dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. Kredyt z dopłatą powinien się pojawić w wybranych bankach w I kwartale 2013 r. Lista banków zaproszonych do współpracy zostanie opublikowana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Warto wspomnieć, że od 2020 roku budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.). Narodowy Fundusz oferowanymi dopłatami zmierza do przygotowania inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, do zaostrzonych wymagań dyrektywy. Program ma stanowić impuls do zmiany standardów budowy budynków w Polsce. 

Masz pytania dotyczące programu dopłat? 
Napisz do nas: biuro@solus-solution.com


Źródło: artykuł powstał na podstawie informacji NFOŚiGW

wtorek, 2 października 2012

Duże zainteresowanie dopłatami do solarów


Systematycznie rośnie liczba gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych, które skorzystały z programu dopłat 45% do kredytu na montaż kolektorów słonecznych.

Źródło: Hewalex

Z informacji "Dziennik Gazeta Prawna" wynika, że do tej pory złożono już ponad 28 tysięcy wniosków o dofinansowanie kredytu na montaż instalacji solarnych, z czego 2,5 tysiąca w sierpniu. 

Zgodnie z planami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program dopłat do kolektorów słonecznych  ma być realizowany do końca 2013 roku. Jednak w obliczu dużego zainteresowania programem, Fundusz zdecydował o zwiększeniu jego budżetu z 300 mln zł do 450 mln zł. Puki co, NFOŚiGW nie przewiduje możliwości przedłużenia realizacji programu na rok 2014.

Z danych Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, iż na koniec 2011 roku całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych zainstalowanych w Polsce wyniosła 904 tys. m2, podczas gdy 10 lat wcześniej było to zaledwie 30 tys. m2.

Źródło: opracowanie własne.