środa, 31 lipca 2013

Rewolucyjne zmiany w polskim budownictwie

Od kilku lat obserwujemy postępującą zmianę podejścia do projektowania i budowy obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nacisk jest kładziony na zwiększenie energooszczędności budynków i efektywności energetycznej. Katalizatorem tej „małej rewolucji” w polskim budownictwie są przepisy Unii Europejskiej.

Jednym z podstawowych aktów prawa wspólnotowego regulującego kwestie energooszczędności w budownictwie jest Dyrektywa Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która stanowi nowelizacją dyrektywy nr 91 z 2002 r. Dyrektywa między innymi wprowadziła system certyfikacji energetycznej budynku. Nowelizacja z 2010 r. zobowiązuje państwa członkowskie do tego, żeby od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Państwa członkowskie są zobligowane do przygotowania krajowych planów wdrożenia postanowień tejże Dyrektywy nr 31. Jednym z bezpośrednich efektów takiego stanu rzeczy są trwające właśnie prace nad nowelizacją tzw. Warunków Technicznych. W dotychczas obowiązujących Warunkach technicznych z 2009 r. jest mowa o tym, że budynek powinien zostać zbudowany w taki sposób, aby „ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej potrzebnej do użytkowania budynku  zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie”. Użycie określenia „racjonalnie niski poziom” jest nieprecyzyjne, rozmyte i może być interpretowane wielorako. Stąd w nowelizacji będzie zastąpione określeniem „minimalny”, ze wskazaniem podstawowych wymagań, jakie powinien spełnić budynek.

Zgodnie z zapisami nowelizacji Warunków technicznych, zaostrzone zostaną między innymi wymagania dotyczące izolacyjności przegród budynku. Obecnie współczynnik dla ścian wynosi 0,3 W/(m2*k), co sprawia, że przeciętna grubość izolacji termicznej wynosi koło 10 cm. Zwiększenie izolacyjności termicznej ścian jest możliwe poprzez „pogrubienie” izolacji. W praktyce w latach 2014 – 2021 grubość izolacji będzie wzrastać – o 2 cm w 2014 r., o 4 cm w 2017 r., i 5 cm w 2021 r. Podobnie rzecz się przedstawia w stosunku do dachów (18 cm w 2014 r., 20 cm w 2017 r., 25 cm w 2021 r.) oraz podług (10 cm do 2021 r.). Zaproponowana zmiana zwiększy koszty inwestycyjne, które zwrócą się w ciągu kilku lat w postaci niższych rachunków za ogrzewania. Według analiz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska zwiększenie grubości izolacji termicznej z 10 cm do 24 cm w domu ogrzewanym kotłem gazowym kondensacyjnym powiększy koszty inwestycyjne o około 5000 tys. zł, dając jednocześnie oszczędności w ciągu 20 lat na kwotę około 9 tys. zł.

Nadchodzące zmiany idą w dobrym kierunku. Będą korzystne dla portfeli inwestorów, gospodarki narodowej oraz środowiska naturalnego.

wtorek, 23 lipca 2013

Z wizytą na budowie domu wysoce energooszczędnego

W jeden z lipcowych, upalnych dni wybraliśmy się w miejsce budowy wysoce energooszczędnego domu jednorodzinnego pod Nowym Sączem (Małopolska). Rozmawialiśmy w inwestorem, zadowolonym z pracy ekipy budowlanej i kierownika budowy. Dzięki nam możesz mieć dostęp do sprawdzonych budowlańców oraz kadry inżynierskiej.

Stworzyliśmy klaster przedsiębiorstw oraz inżynierów działających w budownictwie, powiązanych z budownictwem. Wśród członków klastra są architekci, konstruktorzy, instalatorzy, audytorzy energetyczni, itd., a także doradcy kredytowi, pośrednicy nieruchomości i prawnicy. Do naszego zespołu pozyskaliśmy ekspertów od budownictwa energooszczędnego i pasywnego z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce, Niemczech i Austrii. Dzięki potencjałowi członków klastra oferujemy kompleksową obsługę inwestorów.

Spotkaj się z nami. Określ swój budżet. Jeśli dom pasywny nie zmieści się w nim, zaproponujemy dom energooszczędny. Określ swoje oczekiwania, preferencje. Pomożemy wybrać najlepsze rozwiązania, technologie w relacji cena do jakości. 

Masz pytania, wątpliwości - umów się na spotkanie z doradcą.

Zapraszamy do współpracy!