poniedziałek, 26 sierpnia 2013

10 argumentów przemawiających na korzyść domów energooszczędnych i pasywnych

Tematyka budynków energooszczędnych i pasywnych staje coraz bardziej popularna, zwłaszcza w mediach. Patrząc na rynek budowlany i decyzje inwestycyjne klientów warto zauważyć, że świadomość konsumentów dotycząca korzyści wynikających z technologii energooszczędnych w budownictwie jest nadal na niskim poziomie. Sytuacja jednak się poprawia. Z roku na rok buduje się coraz więcej domów energooszczędnych w naszym kraju. Powstają także budynki pasywne. Lektura branżowych mediów (prasa, portale) skłania do refleksji, że tematyka energooszczędności w budownictwie jest póki co bardziej popularna wśród ekspertów oraz producentów materiałów budowlanych, niż wśród potencjalnych inwestorów.

Pokusiliśmy się na przedstawienie 10 argumentów przemawiających na korzyść domów energooszczędnych i pasywnych. Zapraszamy do dyskusji. Być może czytelnicy naszego bloga podsuną inne argumenty. Zapraszamy do dyskusji także osoby, które nie są przekonane do budownictwa energooszczędnego.

Korzyści wynikające ze stosowania technologii budownictwa energooszczędnego i pasywnego: 
  1. Udział budynków energooszczędnych i pasywnych w budownictwie ogółem w najbliższych latach będzie wzrastał. Wpływ na to będzie miała przede wszystkim dyrektywa unijna EPBD, która zakłada, iż od 2021 roku wszystkie nowo oddawane budynki będą musiały spełniać wymagania budownictwa prawie zero-energetycznego.
  2. Program dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla osób fizycznych na budowę domów energooszczędnych i domów pasywnych. Daje on korzyści finansowe dla osób, które zdecydują się wybudować dom o niskim zapotrzebowaniu na energię. Dotacja w znacznym stopniu pokryje koszty dodatkowe, wymagane do osiągnięcia dobrych parametrów energetycznych.  
  3. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii, które sprzyjają ograniczeniu strat ciepła oraz maksymalnemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 
  4. Idea budownictwa energooszczędnego i pasywnego opiera się przede wszystkim na redukcji strat ciepła.
  5. Standard pasywny i energooszczędny osiąga się przez dbałość o szczelność, ocieplenie materiałami o najlepszych parametrach, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz rozwiązań umożliwiających bierne pozyskiwanie energii słonecznej i jej akumulację w masywnych przegrodach budowlanych. 
  6. Zaletą budownictwa energooszczędnego jest większy komfort termiczny w pomieszczeniach. Aby mówić o komforcie cieplnym muszą być spełnione następujące warunki: stała temperatura w pomieszczeniach (różnice nie przekraczające 0,8°C), różnica między głową, a stopami nie większa niż 2°C, a także odpowiedni poziom wilgotności 57. Budynki energooszczędne pozwalają na osiągnięcie owych warunków i tym samym uczucie komfortu cieplnego w zamieszkiwanym pomieszczeniu.
  7. Roczne koszty eksploatacji budynku energooszczędnego ulegają znacznemu zmniejszeniu. Zapotrzebowanie na energię dla ogrzewania maleje prawie o 60% w porównaniu do budynku tradycyjnego, spełniającego obecne warunki techniczne. Straty ciepła również maleją – o ponad 50%. 
  8. Szacuje się, że przewidywany okres zwrotu inwestycji bez dofinansowania nastąpi po 20 latach od momentu rozpoczęcia użytkowania domu.
  9. Korzyści  ogólnospołeczne – inwestycja w ochronę środowiska naturalnego. Znacznej redukcji  ulega emisja CO2 oraz zużycie zasobów naturalnych. 
  10. Po roku 2020 w Polsce będzie można projektować i budować wyłącznie budynki zbliżone do standardu niemal zero energetycznego. Z doświadczeń krajów Europy Zachodniej, w których upowszechniło się budownictwo energooszczędne i pasywne, nastąpił znaczny spadek wartości domów wykonanych w technologii tradycyjnej. Niejednokrotnie niezwykle trudno jest takie domy sprzedać. Jeśli jest to możliwe, proponowana cena zakupu nie odpowiada oczekiwaniom sprzedających. Podobny trend jest możliwy także w naszym kraju.
Zapraszamy do dyskusji na temat budownictwa energooszczędnego. Zachęcamy do komentowania artykułu i wyrażania swoich opinii. Czy domy energooszczędne i domy pasywne są Twoim zdaniem opłacalne?


środa, 21 sierpnia 2013

Nowe projekty domów energooszczędnych ze stajni Archeton

Archeton jest jednym z największych polskich biur projektujących domy jednorodzinne i jednocześnie uznaną marką na polskim rynku. Na uwagę zasługują projekty domów energooszczędnych  dostępnych z  dofinansowaniem  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji o programie dotacji do domów energooszczędnych i pasywnych można uzyskać na naszym blogu. Projekty domów ze stajni Archeton są dostępne u nas z rabatem, w cenach niższych niż katalogoweOprócz projektów domów oferujemy:
- doradztwo projektowe - pomoc w wyborze projektu domu odpowiedniego do potrzeb i możliwości inwestora;
- kompleksową obsługę inwestycji - współpracujemy z grupą inżynierów budownictwa (w tym kierownikiem budowy), wykonawcami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy budynku (stan surowy, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne, itp.;
- wykonawstwo poszczególnych elementów domów (między innymi instalacji budowlanych);
- obsługę finansową inwestycji (w tym kredytową) oraz prawną inwestycji.

Więcej informacji o projektach można uzyskać na stronie Archeton.

Masz pytania, wątpliwości? Napisz, zadzwoń do nas. Umów się na spotkanie z doradcą!

Zapraszamy do współpracy!