wtorek, 22 kwietnia 2014

Domy energooszczędne i pasywne z dotacją – Poradnik Inwestora cz. 1 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

W 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dotacji do domów energooszczędnych (NF 40) i domów pasywnych (NF 15). Na temat tego programu pisaliśmy na blogu: 300 MLN DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO oraz DOM W STANDARDZIE ENERGOOSZCZĘDNYM.

Tym wpisem rozpoczynamy cykl poświęcony bardziej szczegółowemu przedstawieniu wymagań programu dotyczące wymagań stawianym domom energooszczędnym i pasywnym. Omówimy instalacje – wentylacyjną, grzewczą, wymagania dotyczące konstrukcji i projektowania budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Jednym z istotnych elementów budynków energooszczędnych i pasywnych jest zmniejszenie strat ciepła przez wentylację. Pisaliśmy już o tym, że przez wentylację grawitacyjną z domu ucieka nawet do 40% ciepła. Stąd też myśląc do domu energooszczędnym czy domu pasywnym warto poważnie rozważyć przewidzenie w nim wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją).

Rekuperator marki NIKOL 
(www.rekuperatory-nikol.pl)


NFOŚiGW w swoich wytycznych dotyczących dopłat do domów energooszczędnych i domów pasywnych przewiduje wymagania stawiane wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Poniżej omawiamy podstawowe założenia:

1. Sprawność temperaturowa odzysku ciepła2. Obliczanie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego

Dobrana centrala wentylacyjna oraz instalacja powinna pozwalać na regulację wielkości strumienia w zakresie od 60% do 150%. Nadmierne zwiększenie strumienia powietrza wentylacyjnego będzie prowadzić do wzrostu strat ciepła na wentylację i zużycia energii elektrycznej oraz spadku wilgotności względnej powietrza wewnętrznego w okresie zimy.

3. Elementy nawiewne

Elementy nawiewne powinny być dobrane i rozmieszczone w taki sposób aby nie powodowały postania „stref martwych”, w których powietrze nie będzie wymieniane. Dopuszczalna prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi (zazwyczaj zaczyna się na wysokości 2 m od poziomu podłogi) wynosi 0,2 m/s, natomiast różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą powietrza nawiewanego w miejscu wejścia w strefę przebywania ludzi nie powinna być większa niż 1 K.

W przypadku wykorzystania systemu wentylacji jako ogrzewania powietrznego w budynkach NF15 elementy nawiewne mogą być rozmieszczane nad drzwiami wejściowymi. Dzięki wykorzystaniu efektu Coandy sufit może pełnić rolę kanału półotwartego i umożliwić przepływ powietrza na koniec pomieszczenia.

4. Zużycie energii elektrycznej

Zastosowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzować bardzo małym zużyciem energii elektrycznej. Pobór mocy powinien być ≤ 0,40 W/(m3/h)  w odniesieniu do strumienia powietrza wentylacyjnego.

Energooszczędne centrale są wyposażone w wentylatory z oznaczeniem DC-EC. EC oznacza Elektronicznie Komutowany natomiast DC prąd stały. Taki rodzaj wentylatorów łączy zalety prądu stałego i zmiennego: silnik pracuje na napięcie stałe, ale jest zasilany prądem zmiennym. Silniki DC charakteryzują się niskim zużyciem energii, ale aby zasilić je prądem zmiennym trzeba zastosować nieporęczne, nieefektywne transformatory. Silniki EC są wyposażone w wewnętrzny transformator napięcia, dzięki czemu są bardziej efektywne.

5. Projekt systemu wentylacji

System wentylacji powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby długości przewodów były możliwie jak najkrótsze w celu ograniczenia strat ciśnienia.

Zblokowanie pomieszczeń, z których usuwamy powietrze znacznie ułatwia projektowanie przebiegu kanałów wywiewnych. Rozmieszczenie kanałów powinno być wstępnie określone na etapie projektowania budynku w celu wygospodarowania pod nie dodatkowej przestrzeni.

6. Szczelność i izolacja kanałów

System wentylacji powinien być szczelny oraz zaizolowany. Dotyczy to w szczególności kanałów, którymi powietrze jest czerpane z zewnątrz i doprowadzane do centrali oraz tych usuwających powietrze na zewnątrz za centralą. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 100 mm.

7. Automatyka regulacyjna

Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w układ automatyki regulacyjnej umożliwiający dostosowanie wydajności wentylacji do aktualnych potrzeb. Sterowanie centralą realizowane jest za pomocą panelu znajdującego się w strefie mieszkalnej. 

Użytkownik musi mieć możliwość zmiany wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego w zakresie 60/100/150%, wyłączenia/włączenia centrali oraz przejścia w tryb letni (z obejściem bez odzysku ciepła lub z działającym tylko wentylatorem wywiewnym i powietrzem dostającym się przez rozszczelnione okna).

Układ regulacji może być zautomatyzowany i zmieniać wydajność wentylacji w zależności od pomiaru stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym lub pomieszczeniu reprezentatywnym. Inną wartością mierzoną może być wilgotność względna powietrza. Regulacja wydajności może być sterowana czasowo według zadanego harmonogramu dziennego/tygodniowego. Zastosowanie układów automatycznej regulacji może zmniejszyć straty ciepła na wentylację, podwyższyć jakość powietrza wewnętrznego i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

8. Ochrona przed hałasem
  • prędkości przepływu w kanałach wentylacyjnych: kanały główne < 5,0 m/s, kanały niedaleko nawiewników < 3,0 m/s, nawiewniki < 1,0 m/s,
  • natężenie hałasu w pomieszczeniu technicznym < 35 dB(A), natężenie hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych < 25 dB(A)

9. Czystość instalacji

Należy stosować filtry klasy G4 lub F7 na nawiewie i G4 na wywiewie. Instalacja powinna być wykonana z kanałów sztywnych, wyposażona w otwory rewizyjne umożliwiające jej okresowe czyszczenie. Nie należy stosować kanałów elastycznych. Kratki wywiewne w kuchni należy zabezpieczyć dodatkowym siatkowym filtrem przeciwtłuszczowym. Pochłaniacze kuchenne nie mogą być podłączone bezpośrednio do kanałów wywiewnych.

10. Ochrona przed szronieniem

Centrala musi być wyposażona w rozwiązania chroniące wymiennik przed szronieniem. Zastosowane rozwiązania powinny charakteryzować się jak najmniejszym zużyciem energii elektrycznej i nie powodować dodatkowych strat ciepła na wentylację. Przed szronieniem może chronić gruntowy wymiennik ciepła


Zainteresował Cię ten artykuł? Skomentuj lub podziel się nim z innymi! 

Masz pytania, wątpliwości? Jesteś zainteresowana lub zainteresowany wentylacją mechaniczną z rekuperacją w swoim domu, firmie? Napisz do nas!

Artykuł powstał na podstawie wytycznych NFOŚiGW

niedziela, 13 kwietnia 2014

Badanie termowizyjne budynków. Na czym polega? Czy jest przydatne dla inwestora?

W budownictwie badania termowizyjne są wykorzystywane do sprawdzania jakości i szczelności izolacji budynków. Z racji posiadanych narzędzi (kamera termowizyjna) i niskich nakładów pracy są uznawane za szybką, nowoczesną i niezawodną metodą diagnostyczną budynków mieszkalnych, usługowych, itp. Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem kamery termowizyjnej pozwala ocenić prawidłowość wykonania izolacji termicznej, szczelność stolarki budowlanej czy wady instalacji grzewczych. Badanie termowizyjne budynku jest więc doskonałym sposobem sprawdzenia jakości pracy wykonawcy. 


Na powyższym zdjęciu widać dom jednorodzinny okiem kamery termowizyjnej. Osobie niewtajemniczonej nasuwa się pytanie, co oznaczają kolory na zdjęciu termowizyjnym? Zacznijmy od tego, że idealnie ocieplony i szczelny budynek jest widoczny na zdjęciu termowizyjnym na zielono-niebiesko. Barwy czerwona i pomarańczowa wskazują miejsca, przez które przenika ciepło z wnętrza budynku. Są to więc tzw. mostki termiczne. Należy ich unikać chcąc mieszkać w "ciepłym domu", czyli domu energooszczędnym. Ciepło "ucieka" z budynku przez mostki termiczne zwiększając koszty ogrzewania i obniżając komfort mieszkania.

Pamiętajmy o tym, że nie może być mowy o domu energooszczędnym oraz domu pasywnym, jeśli istnieją w nim mostki termiczne. Odpowiedzialność za powstanie mostków termicznych spoczywa na wykonawcy i jest ewidentnym błędem w sztuce budowlanej. Stąd też warto dla własnego dobrze pojętego dobra zlecić audyt termowizyjno - energetyczny. W przypadku stwierdzenia uchybień, sporządzony przez audytora raport może być podstawą dochodzenia roszczeń w stosunku do wykonawcy. Zachęcamy do tego przede wszystkim Inwestorów budujących swoje domy metodą gospodarczą.


Zainteresował Cię ten artykuł? Skomentuj lub podziel się nim z innymi! 

Masz pytania, wątpliwości? Jesteś zainteresowana lub zainteresowany zleceniem badania termowizyjnego? Napisz do nas!

niedziela, 6 kwietnia 2014

Rozplanowanie okien a efektywność energetyczna budynku. W jaki sposób wykorzystać okna do zwiększenia energooszczędności domu?

Jedną z zasad projektowania budynków energooszczędnych (mieszkalnych, biurowych, usługowych) jest odpowiednie rozplanowanie okien na poszczególnych fasadach: północnej, wschodniej, południowej i zachodniej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie energii słonecznej, w tym naturalnego światła. Sprzyja to zwiększeniu efektywności energetycznej budynku.

Największe przeszklenia warto zaprojektować na południowej fasadzie. Ktoś może spytać dlaczego?


Bez względu na porę roku elewacja południowa jest zawsze najlepiej oświetlona. Stąd też warto przewidzieć w projekcie domu duże przeszklenia wykorzystujące nasłonecznienie w postaci naturalnego światła i energii cieplnej ogrzewającej wnętrze pomieszczeń. Powyższy rysunek zwraca uwagę jeden ważny aspekt nasłonecznienia, który często umyka inwestorom. Otóż ilość naturalnego światła, które przenika do wnętrza domu zależy od pory roku oraz pory dnia. Kąt padania promieni słonecznych na fasadę budynku jest zróżnicowany w zależności od pory roku. Jest to jeszcze jeden czynnik przemawiający na korzyść przeszkleń od strony południowej domu.

Przekrój okna firmy Internorm

A co z pozostałymi elewacjami? Pomieszczenia od wschodu są dobrze naświetlone, ogrzane rankiem i w godzinach przedpołudniowych. Około południa promienie słoneczne skupią się na południowej elewacji. Od strony wschodniej natomiast zrobi się nieco chłodniej. Możemy tutaj przewidzieć mniej przeszkleń pomieszczeń, które nie są zbyt często używane w ciągu dnia - np. sypialnie. Z kolei elewacja zachodnia razem z elewacją południową zapewnia w ciągu dnia, zwłaszcza w godzinach popołudniowych intensywne i głębokie nasłonecznienie. Sprzyja to usytuowaniu w tej części domu tzw. pomieszczeń dziennych. Pozostała nam elewacja północna. Z racji ograniczonego dostępu promieni słonecznych dajemy najmniejsze przeszklenia. W tej części budynku umieszczamy kuchnię, spiżarnię, pomieszczenia gospodarcze.Projektując przeszklenia zwróćmy uwagę, aby zastosować energooszczędne lub pasywne okna o podwyższonej izolacyjności termicznej. Okna energooszczędne i pasywne cechuje niski współczynnik przenikania ciepła.

Odpowiednie stosowanie przeszkleń wraz z energooszczędną stolarką okienną i drzwiową jest istotnym elementem projektowania domów energooszczędnych, domów pasywnych. Czy myślałaś lub myślałeś o zaprojektowaniu i zbudowaniu domu energooszczędnego lub domu pasywnego? Jeśli tak, kliknij tutaj: PROJEKTY DOMÓW.

Masz pytania, wątpliwości? A może chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami z innymi czytelnikami bloga? Zapraszamy do komentowania.

Zapraszamy także do kontaktu z redakcją!