poniedziałek, 30 maja 2016

Jakie materiały stosować do postawienia domu pasywnego?

Dom pasywny jest to budynek, w którym za pomocą szeregu rozwiązań technologicznych zminimalizowane jest roczne zapotrzebowanie na energię. Wynosi ono standardowo poniżej 15 kWh/(m²/rok). Dla porównania zużycie energii w standardowym, nowo zbudowanym budynku jednorodzinnym wynosi przynajmniej 70 kWh/(m²/rok), natomiast w domu sprzed kilku dekad może ono wynosić nawet powyżej 200 kWh/(m²/rok). Aby zużycie energii w domu było zredukowane do poziomu domu pasywnego, jak w projekcie domu Murator PC153 Postępowy (pasywny) należy wyposażyć go w pompę ciepła do ogrzewania i system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który zapewni wymianę powietrza w domu nie powodując start energii cieplnej. Dodatkowo warto jest zainstalować kolektory słoneczne, które pozwolą pozyskać energię do podgrzania wody użytkowej w domu.


                                            Projekt domu Murator PC153 Postępowy (pasywny)

Forma budynku pasywnego a aspekty jego izolacyjności

Oprócz instalacji zastosowanych w budynku pasywnym, istotna z punktu widzenia konsumpcji energii jest również jego forma architektoniczna. Dom pasywny powinien mieć prostą, zwartą bryłę, czyli jak najmniej załamań ścian i jak najmniej połaci dachu, przez które ciepło będzie przenikało z budynku. Ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne jest istotnym warunkiem, który należy spełnić, by ograniczyć jego zużycie energii. Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiednie rozmieszczenie okien na elewacji budynku pasywnego. Należy stosować jak najwięcej przeszkleń od strony południowej w celu pozyskania pasywnych zysków solarnych. Od strony północnej należy natomiast unikać umieszczania okien, gdyż przyczynią się one do znacznych strat ciepła. 

 
                                           Projekt domu Murator PC153 Postępowy (pasywny)


Wpływ doboru materiałów na przenikanie ciepła przez przegrody

Aspekt izolacyjności budynku w znaczącej mierze zależny jest od technologii wykonania jego przegród zewnętrznych, czyli ścian zewnętrznych, dachu i podłogi na gruncie. Elementy te mają bezpośredni kontakt z zimnym powietrzem otaczającym budynek od zewnątrz, dlatego powinny odznaczać się o niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Współczynnik (oznaczany literą U) informuje o tym ile ciepła przepłynie przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Im mniejsza jest jego wartość, tym lepsza izolacyjność przegrody. W budynku pasywnym wartość współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne nie powinna wynosić więcej niż 0,15 W/(m2.K). Aby osiągnąć tak wysoki stopień izolacyjności przegrody, należy zastosować warstwę izolacji termicznej ze styropianu lub wełny  mineralnej o grubości przynajmniej 25 - 30 cm, czyli mniej więcej dwukrotnie grubszą niż w przypadku domów standardowych. Ścianę można zaizolować od zewnątrz, bądź po obu jej stronach, stosując przykładowo 10 cm izolacji od strony wewnętrznej i 20 od zewnątrz. Oprócz zastosowanych materiałów i ich parametrów bardzo istotna jest również jakość wykonania prac budowlanych. Izolacja termiczna budynku powinna być poprowadzona w sposób ciągły w celu uniknięcia powstawania nieszczelności i mostków termicznych.


                                                                            Projekt domu Pireus Pasywny 3 LDP03

Dom pasywny jest inwestycją wysoko opłacalną, gdyż jego eksploatacja więżę się z minimalnymi startami energii, a co za tym idzie znacznie zredukowanymi kosztami utrzymania budynku. Zarówno jednak projekt jak i wykonanie domu pasywnego stanowią nie lada wyzwanie, ponieważ należy uwzględnić bardzo wiele czynników i parametrów wpływających na zużycie energii. Dobór odpowiednich materiałów i solidne wykonanie budynku są jednymi z kluczowych aspektów inwestycji, dlatego jej powodzenie jest w dużej mierze od nich zależne.

Źródło: extradom.pl

niedziela, 17 kwietnia 2016

Rekuperacja w domu pasywnym

Dom pasywny jest to obiekt, w którym za pomocą szeregu rozwiązań technologicznych zminimalizowane jest zapotrzebowanie na energię. Wynosi ono standardowo poniżej 15 kWh/(m²/rok), czyli jest około ośmiokrotnie mniejsze w stosunku do standardowych domów, które zużywają rocznie nawet 120 kWh/(m²/rok). By osiągnąć tak niskie wartości rocznego zużycia energii dom musi wykazywać się szczególną izolacyjnością – grubą warstwą izolacji wszystkich przegród zewnętrznych i eliminacją mostków termicznych. W tego typu budynku minimalizuje się liczbę otworów okiennych od strony północnej lub rezygnuje z nich kompletnie, otwiera się natomiast budynek na stronę południową w celu pozyskania pasywnych zysków solarnych. Bardzo ważnym aspektem są w tym przypadku również odpowiednie instalacje, jak kolektory słoneczne służące do nagrzewania wody czy pompy ciepła do ogrzewania budynku. Decydując się na projekt domu pasywnego należy odpowiednio zaprojektować również system wentylacji.

                                                              Projekt domu Lipińscy Dom Pasywny 1 (LDP01)

Wentylacja w domu pasywnym

W domu pasywnym nie można zastosować tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej – naturalnej wymiany powietrza poprzez kanały wentylacyjne, wspomagane wietrzeniem przez okna czy wywietrznikami okiennymi. Takiego rodzaju wymiana zużytego powietrza na nowe jest niekontrolowana i prowadzi do znacznych strat ciepła w budynku, gdyż powietrze napływające do niego poza okresem letnim ma znacznie niższą temperaturę. W efekcie trzeba zużyć dodatkową ilość energii, by zapewnić komfort cieplny wewnątrz budynku. Aby temu zapobiec stosuje się natomiast wentylację mechaniczną – w pełni kontrolowaną i napędzaną odpowiednimi urządzeniami wymianę zużytego powietrza z wnętrza budynku na powietrze świeże. By zapobiec stratom ciepła, instalację wspomaga się systemem rekuperacji, pozwalającym na odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego z budynku.
                                                                                       Źródło: extradom.pl

Istota rekuperacji

System wentylacji mechanicznej z rekuperacją polega na tym, że świeże powietrze z zewnątrz budynku doprowadzane jest do niego przez odpowiednią instalację, a następnie przechodzi przez wymiennik ciepła w rekuperatorze, w którego kanalikach ogrzewa się od powietrza usuwanego. Następnie trafia ono do pomieszczeń stałego użytku, takich jak salon, biuro czy pokój dziecięcy. Powietrze odprowadza się natomiast z pomieszczeń, w których nasycone jest parą wodną i narażone na zapachy – łazienka oraz kuchnia. Dlatego w budynkach wyposażonych w system wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła montuje się przewody wywiewne i nawiewne. Jako że następuje wymiana energii cieplnej między powietrzem wywiewanym a nawiewanym, w pomieszczeniu utrzymuje się stała temperatura, co pozytywnie wpływa na komfort cieplny, tak istotny dla zdrowia i dobrego samopoczucia domowników. Ważnym, wręcz kluczowym aspektem jest również pozbywanie się z pomieszczenia dwutlenku węgla, pyłów i namiaru pary wodnej i zastępowania ich świeżym, nasyconym tlenem, powietrzem.

                                                               Projekt domu Pietrus II Pasywny 3a (LDP03a)

Instalacja systemu wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła jest warunkiem koniecznym jaki należy spełnić, by wznoszony budynek mógł być określony mianem budynku pasywnego. Oczywiście nie jest to jedyny warunek, jednak jeden z kluczowych. Wyposażony w tego typu instalację budynek pasywny przyniesie użytkownikom wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejszone zużycie energii przyczyni się do znacznych oszczędności eksploatacyjnych. Warto wspomnieć tutaj również o neutralności tego typu budownictwa dla środowiska. Ponadto wentylacja mechaniczna wyposażona w rekuperację będzie dostarczała do budynku optymalne ilości świeżego, ogrzanego powietrza, przyczyniając się do dobrego samopoczucia mieszkańców.

Źródło: Extradom

niedziela, 13 marca 2016

Dlaczego warto zdecydować się na dom pasywny?

We współczesnym budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na efektywność energetyczną wznoszonych obiektów. Oznacza to, że nowoczesne budynki powinny nie tylko być minimalistyczne i estetyczne, ale też zużywać możliwie jak najmniej energii. Głównie chodzi tu o energię potrzebną na ogrzewanie. By ograniczyć jej zużycie projekty domów pasywnych należy planować w taki sposób, by nie generowały znacznych strat ciepła. W tym celu dom musi być szczelny i dobrze zaizolowany. Duże znaczenie ma również charakter bryły, rozmieszczenie jego przeszkleń oraz instalacje w jakie jest wyposażony.

Projekt domu Espoo Pasywny 4 (LDP04)


Cechy domu pasywnego

Dom dobrze zaizolowany to dom, którego przegrody zewnętrzne (od fundamentów, poprzez ściany, po dach) pokryte są grubą, kilkudziesięciocentymetrową warstwą izolacji termicznej. Bardzo ważne jest również odpowiednie zaprojektowanie i wykonane detali architektonicznych w taki sposób, by uniknąć mostków termicznych dookoła ram okiennych i przy połączeniu płyty balkonowej ze ścianą zewnętrzną. W domu pasywnym należy stosować znaczne przeszklenia od strony południowej, które pozwolą na pozyskanie pasywnych zysków solarnych. Unikać należy natomiast okien od strony północnej, które prowadzą do strat ciepła. Dom w technologii pasywnej powinien być wyposażony w system pomp ciepła do ogrzania budynku i system wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła. Dodatkowo powinien mieć zamontowane kolektory słoneczne do nagrzewania wody.

Projekt domu Lipińscy Dom Pasywny 2 (LDP02)


Zyski wynikające z inwestycji

Dom pasywny to dom który zużywa nie więcej niż 15 kWh/(m²/rok). Dla porównania przeciętny współczesny dom zużywa 70 kWh/(m²/rok), natomiast do funkcjonowania domu sprzed kilkunastu lat czy kilku dekad potrzeba często nawet ok. 200 kWh/(m²/rok). Oszczędności wynikających z utrzymania domu nie trzeba zatem długo tłumaczyć – koszty eksploatacyjne domu pasywnego są kilkukrotnie razy mniejsze niż w przypadku tradycyjnego budynku. Warto jednak wspomnieć także o komforcie użytkowania domu pasywnego. Jego użytkownicy będą cieszyć się komfortem cieplnym oraz świeżym powietrzem pozyskanym bez potrzeby wyziębiania pomieszczeń dzięki systemowi wentylacji grawitacyjnej.

Poza wyżej wymienionymi korzyściami jest jeszcze jeden znaczący atut inwestycji w dom pasywny. Otóż istnieje rządowy program dofinansowania tego typu technologii. Jako że członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje nas do propagowania budownictwa energooszczędnego i proekologicznego, rząd zainwestował 300 mln złotych w dofinansowanie domów energooszczędnych i pasywnych. Każdy kto zdecyduje się na tego typu inwestycję i przeprowadzi ją z powodzeniem może dostać dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Będzie ono polegało na częściowej spłacie kredytu bankowego zaciągniętego na poczet inwestycji w formie jednorazowej wpłaty przekazanej na konto bankowe wnioskodawcy. Podczas trwania inwestycji i po jej zakończeniu obiekt będzie musiał zostać zweryfikowany pod względem zgodności z wytycznymi przez specjalistę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli budynek będzie odpowiadał ustalonym standardom, inwestor otrzyma zgodę na dofinansowanie.


Projekt domu Murator PC312 Dla pokoleń (pasywny)

Dom pasywny to inwestycja nie tylko opłacalna, ale również proekologiczna. Zużywając mniej energii chronimy zasoby naturalne i przyczyniamy się do ograniczenia produkcji zanieczyszczeń, zatem dbamy o nasze środowisko naturalne. Dom pasywny to budynek, którego użytkownicy nie tylko cieszą się oszczędnościami pod względem finansowym, ale również sprzyjającym klimatem wewnętrznym – optymalną temperaturą i świeżym powietrzem.

Źródło: www.extradom.pl