niedziela, 13 marca 2016

Dlaczego warto zdecydować się na dom pasywny?

We współczesnym budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na efektywność energetyczną wznoszonych obiektów. Oznacza to, że nowoczesne budynki powinny nie tylko być minimalistyczne i estetyczne, ale też zużywać możliwie jak najmniej energii. Głównie chodzi tu o energię potrzebną na ogrzewanie. By ograniczyć jej zużycie projekty domów pasywnych należy planować w taki sposób, by nie generowały znacznych strat ciepła. W tym celu dom musi być szczelny i dobrze zaizolowany. Duże znaczenie ma również charakter bryły, rozmieszczenie jego przeszkleń oraz instalacje w jakie jest wyposażony.

Projekt domu Espoo Pasywny 4 (LDP04)


Cechy domu pasywnego

Dom dobrze zaizolowany to dom, którego przegrody zewnętrzne (od fundamentów, poprzez ściany, po dach) pokryte są grubą, kilkudziesięciocentymetrową warstwą izolacji termicznej. Bardzo ważne jest również odpowiednie zaprojektowanie i wykonane detali architektonicznych w taki sposób, by uniknąć mostków termicznych dookoła ram okiennych i przy połączeniu płyty balkonowej ze ścianą zewnętrzną. W domu pasywnym należy stosować znaczne przeszklenia od strony południowej, które pozwolą na pozyskanie pasywnych zysków solarnych. Unikać należy natomiast okien od strony północnej, które prowadzą do strat ciepła. Dom w technologii pasywnej powinien być wyposażony w system pomp ciepła do ogrzania budynku i system wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła. Dodatkowo powinien mieć zamontowane kolektory słoneczne do nagrzewania wody.

Projekt domu Lipińscy Dom Pasywny 2 (LDP02)


Zyski wynikające z inwestycji

Dom pasywny to dom który zużywa nie więcej niż 15 kWh/(m²/rok). Dla porównania przeciętny współczesny dom zużywa 70 kWh/(m²/rok), natomiast do funkcjonowania domu sprzed kilkunastu lat czy kilku dekad potrzeba często nawet ok. 200 kWh/(m²/rok). Oszczędności wynikających z utrzymania domu nie trzeba zatem długo tłumaczyć – koszty eksploatacyjne domu pasywnego są kilkukrotnie razy mniejsze niż w przypadku tradycyjnego budynku. Warto jednak wspomnieć także o komforcie użytkowania domu pasywnego. Jego użytkownicy będą cieszyć się komfortem cieplnym oraz świeżym powietrzem pozyskanym bez potrzeby wyziębiania pomieszczeń dzięki systemowi wentylacji grawitacyjnej.

Poza wyżej wymienionymi korzyściami jest jeszcze jeden znaczący atut inwestycji w dom pasywny. Otóż istnieje rządowy program dofinansowania tego typu technologii. Jako że członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje nas do propagowania budownictwa energooszczędnego i proekologicznego, rząd zainwestował 300 mln złotych w dofinansowanie domów energooszczędnych i pasywnych. Każdy kto zdecyduje się na tego typu inwestycję i przeprowadzi ją z powodzeniem może dostać dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Będzie ono polegało na częściowej spłacie kredytu bankowego zaciągniętego na poczet inwestycji w formie jednorazowej wpłaty przekazanej na konto bankowe wnioskodawcy. Podczas trwania inwestycji i po jej zakończeniu obiekt będzie musiał zostać zweryfikowany pod względem zgodności z wytycznymi przez specjalistę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli budynek będzie odpowiadał ustalonym standardom, inwestor otrzyma zgodę na dofinansowanie.


Projekt domu Murator PC312 Dla pokoleń (pasywny)

Dom pasywny to inwestycja nie tylko opłacalna, ale również proekologiczna. Zużywając mniej energii chronimy zasoby naturalne i przyczyniamy się do ograniczenia produkcji zanieczyszczeń, zatem dbamy o nasze środowisko naturalne. Dom pasywny to budynek, którego użytkownicy nie tylko cieszą się oszczędnościami pod względem finansowym, ale również sprzyjającym klimatem wewnętrznym – optymalną temperaturą i świeżym powietrzem.

Źródło: www.extradom.pl