niedziela, 17 kwietnia 2016

Rekuperacja w domu pasywnym

Dom pasywny jest to obiekt, w którym za pomocą szeregu rozwiązań technologicznych zminimalizowane jest zapotrzebowanie na energię. Wynosi ono standardowo poniżej 15 kWh/(m²/rok), czyli jest około ośmiokrotnie mniejsze w stosunku do standardowych domów, które zużywają rocznie nawet 120 kWh/(m²/rok). By osiągnąć tak niskie wartości rocznego zużycia energii dom musi wykazywać się szczególną izolacyjnością – grubą warstwą izolacji wszystkich przegród zewnętrznych i eliminacją mostków termicznych. W tego typu budynku minimalizuje się liczbę otworów okiennych od strony północnej lub rezygnuje z nich kompletnie, otwiera się natomiast budynek na stronę południową w celu pozyskania pasywnych zysków solarnych. Bardzo ważnym aspektem są w tym przypadku również odpowiednie instalacje, jak kolektory słoneczne służące do nagrzewania wody czy pompy ciepła do ogrzewania budynku. Decydując się na projekt domu pasywnego należy odpowiednio zaprojektować również system wentylacji.

                                                              Projekt domu Lipińscy Dom Pasywny 1 (LDP01)

Wentylacja w domu pasywnym

W domu pasywnym nie można zastosować tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej – naturalnej wymiany powietrza poprzez kanały wentylacyjne, wspomagane wietrzeniem przez okna czy wywietrznikami okiennymi. Takiego rodzaju wymiana zużytego powietrza na nowe jest niekontrolowana i prowadzi do znacznych strat ciepła w budynku, gdyż powietrze napływające do niego poza okresem letnim ma znacznie niższą temperaturę. W efekcie trzeba zużyć dodatkową ilość energii, by zapewnić komfort cieplny wewnątrz budynku. Aby temu zapobiec stosuje się natomiast wentylację mechaniczną – w pełni kontrolowaną i napędzaną odpowiednimi urządzeniami wymianę zużytego powietrza z wnętrza budynku na powietrze świeże. By zapobiec stratom ciepła, instalację wspomaga się systemem rekuperacji, pozwalającym na odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego z budynku.
                                                                                       Źródło: extradom.pl

Istota rekuperacji

System wentylacji mechanicznej z rekuperacją polega na tym, że świeże powietrze z zewnątrz budynku doprowadzane jest do niego przez odpowiednią instalację, a następnie przechodzi przez wymiennik ciepła w rekuperatorze, w którego kanalikach ogrzewa się od powietrza usuwanego. Następnie trafia ono do pomieszczeń stałego użytku, takich jak salon, biuro czy pokój dziecięcy. Powietrze odprowadza się natomiast z pomieszczeń, w których nasycone jest parą wodną i narażone na zapachy – łazienka oraz kuchnia. Dlatego w budynkach wyposażonych w system wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła montuje się przewody wywiewne i nawiewne. Jako że następuje wymiana energii cieplnej między powietrzem wywiewanym a nawiewanym, w pomieszczeniu utrzymuje się stała temperatura, co pozytywnie wpływa na komfort cieplny, tak istotny dla zdrowia i dobrego samopoczucia domowników. Ważnym, wręcz kluczowym aspektem jest również pozbywanie się z pomieszczenia dwutlenku węgla, pyłów i namiaru pary wodnej i zastępowania ich świeżym, nasyconym tlenem, powietrzem.

                                                               Projekt domu Pietrus II Pasywny 3a (LDP03a)

Instalacja systemu wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła jest warunkiem koniecznym jaki należy spełnić, by wznoszony budynek mógł być określony mianem budynku pasywnego. Oczywiście nie jest to jedyny warunek, jednak jeden z kluczowych. Wyposażony w tego typu instalację budynek pasywny przyniesie użytkownikom wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejszone zużycie energii przyczyni się do znacznych oszczędności eksploatacyjnych. Warto wspomnieć tutaj również o neutralności tego typu budownictwa dla środowiska. Ponadto wentylacja mechaniczna wyposażona w rekuperację będzie dostarczała do budynku optymalne ilości świeżego, ogrzanego powietrza, przyczyniając się do dobrego samopoczucia mieszkańców.

Źródło: Extradom